Wprowadzenie

FreeCiv Team (tłumaczenie Gislan)

Jak zacząć
Aby rozpączać grę w trybie multiplayer w terminalu wpisz 'civclient'. Następnie przejdź do zakładki 'Metaserwer' i kliknij na przycisk 'Aktualizuj'. Poszukaj gry w stanie 'Zapraszamy', najlepiej z niezerową ilością graczy, połącz się i poczekaj na innych graczy. Wpisz '/create imie' aby stworzyć gracza sterowanego przez komputer i '/start' aby rozpocząć grę.


Cel gry
Celem gry w Freeciv jest budowanie miast, które z kolei zbudują armię aby zaatakować innych graczy. Na początku każdy gracz posiada 2 osadników i badacza. Używając klawiatury numerycznej dojdź swoimi osadnikami w dogodne miejsce (patrz niżej) i zbuduj miasto wciskając 'b'. Pamiętaj, że możesz poruszać się także na skosy. Freeciv jest grą turową, więc każda jednostka może poruszyć się tylko raz na turę. Tura kończy się gdy wszyscy gracze wcisną przycisk 'Koniec tury' lub przekroczony zostanie limit czasu.


Miasta
Miasto wydobywa surowce z pola na którym się znajduje oraz dodatkowo z jednego pola na każdego mieszkańca. Każde miasto po założeniu posiada jednego mieszkańca. Surowce występujące w Freeciv to: Żywność (potrzebna do rozwoju miasta), Produkcja (do budowania osadników/armi) oraz Handel (do rozwoju nauki i zwiększenia dochodów). Kliknij na mieście aby otworzyć okno miasta. Kliknij na eksploatowane pole aby przerwać robotnikowi pracę (i zmienić go w komika, patrz niżej), następnie kliknij na puste pole aby umieścić tam robotnika. Zazwyczaj domyślne rozstawienie robotników jest optymalne.

  • Żywność: Cała żywność wydobywana przez miasto jest dodawana do zapasów. Każdy mieszkaniec zjada 2 porcje żywności na turę, a każda jednostka osadników wyprodukowana przez to miasto jeden lub dwa. Kiedy ilość zapasów osiągnie 20 miasto wzrasta do wielkości 2 i może eksploatować dodatkowe pole. Osadnicy mogą irygować (klawisz 'i') pola, które mają dostęp do wody zwiększając ilość produkowanej żywności (patrz tabelka poniżej). Pole, na którym położone jest miasto jest automatycznie zirygowane.

  • Produkcja: Produkcja uzyskiwana z eksploatowanych pól może być użyta do budowy jednostek militarnych lub osadników. Wyprodukowanie osadników jest możliwe tylko w mieście wielkości 2 lub większym i zmniejsza ilość mieszkańców o 1. Utrzymanie niektórych jednostek kosztuje 1 tarczkę na turę dopóki jednostka istnieje. W oknie miasta możesz kupić lub zmienić na inną produkowaną jednostkę lub budynek. Osadnicy mogą budować kopalnie (przycisk 'm') na niektórych polach zwiększając tym samym produkcję. Jeśli pole na którym stoi miasto posiada zerową produkcję, wzrasta ona automatycznie do 1.

  • Handel: Handel może być przeznaczony na podatki, naukę lub luksus. Nauka pozwala ci odkrywać nowe technologie i jednostki. Podatek daje pieniądze, które mogą być użyte do szybszego zakończenia budowy jednostki lub budynku w mieście. Luksus sprawia, że mieszkańcy twoich miast będą szczęśliwi. Możesz ustalić na co chcesz przeznaczyć handel wciskając 'shift-T'. Im dalej miasto jest położone od stolicy, tym więcej handlu jest tracone z powodu korupcji. Osadnicy mogą budować drogi (klawisz 'r') w celu zwiększenia ilości handlu uzyskiwanego z niektórych typów pól i zwiększenia prędkości poruszania się po danym polu. Pole z miastem automatycznie posiada drogę.


Mieszkańcy mogą być szczęśliwi, zadowoleni lub nieszczęśliwi (różne ikony w oknie miasta). Jeśli w mieście jest więcej mieszkańców nieszczęśliwych niż szczęśliwych, wybuchają rozruchy i następuje całkowite wsztrzymanie produkcji. Pierwsi czterej mieszkańcy miasta są zadowoleni, a każdy następny jest nieszczęśliwy i staje się zadowolony dopiero dzięki: świątyniom w mieście, cudom świata, wysokim luksusem lub komikom.


Badania
W menu 'Raporty' znajduje się raport 'Nauka'. W nim możesz zadecydować jaką technologię odkrywać. Możesz określić technologię, która ma być obecnie odkrywana oraz cel, na podstawie którego zostanie wybrany następny przedmiot badań. Odkrywanie większość technologii wymaga wcześniejszego poznania innych. Po odkryciu nowej technologii możesz budować nowe jednostki, cudy świata oraz wprowadzać nowe ustroje. Okno 'Nauka' pojawia się automatycznie gdy odkryta zostanie nowa technologia.


Ustrój
Ustrój polityczny wpływa na ilość pozyskiwanych przez miasta surowców. Możesz zmienić ustrój odkrywając nowy i wywołując rewolucję (w menu 'Królestwo'; może to trwać kilka tur). Najważniejsze ustroje to:

  • Despotyzm: To jest twój startowy ustrój. Każde pole które produkuje więcej niż 2 czegokolwiek (żywności, produkcji lub handlu) ma tę produkcję zmniejszoną o 1. Utrzymanie osadników kosztuje 1 porcję żywności na turę, a utrzymanie jednostek militarnych jest darmowe dopóki ich liczba nie przekracza ilości mieszkańców danego miasta. Na naukę można przeznaczyć najwyżej 60% handlu. Wysoka korupcja.

  • Monarchia: Brak zmniejszania produkcji. Osadnicy kosztują 1 porcję żywności na turę. Utrzymanie pierwszych 3 jednostek militarnych jest darmowe. Na naukę można przeznaczyć najwyżej 70%. Niska korupcja.

  • Republika: Z każdego eksploatowanego pola uzyskujesz dodatkowo 1 Handlu. Utrzymanie osadników kosztuje 2 porcje żywności i jedną tarczkę na turę. Utrzymanie każdej jednostki militarnej kosztuje 1 tarczkę na turę. Tolerowana jest tylko jedna jednostka militarna poza miastem, każda następna sprawia, że jeden mieszkaniec staje się nieszczęśliwy. Niska korupcja.
Cuda świata
Każdy cud świata może być zbudowany tylko przez jednego gracza w jednym mieście. Inne miasta (po odkryciu technologi 'handel') mogą wysyłać karawany aby pomóc budować cud świata. Najważniejsze cudy świata to:

  • Wyprawa Magellana: Jednostki wodne mogą poruszać się 2 pola dalej na turę. Wymaga 'Nawigacji'

  • Pracownia Leonarda: Ulepsza jedną przestarzałą jednostkę na turę. Wymaga 'Wynalazczości'

  • Kaplica Michała Anioła: Trzej nieszczęśliwi mieszkańcy stają się zadowoleni w każdym mieście. Wymaga 'Monoteizmu'

  • Katedra J.S.Bacha: Sprawia, że dwaj mieszkańcy w każdym mieście stają się szczęśliwi. Wymaga 'Teologi'
Typy pól

Pole Ż/P/HNazwaIrygacjaKopalniaDrogaObrona
Ocean----
TrawyŻ-H-
StepyŻ-H-
PustyniaŻPPH-
TundraŻ---
Las---+50%
Dżungla---+50%
WzgórzaŻPPP-+100%
Góry-P-+200%
Bagna---+50%
Lodowiec----

Ilość pozyskiwanych surowców z poszczególnych pól dotyczy Monarchii. Zauważ, że pola w drugiej i trzeciej kolumnie są rzadkie. Dla startowego ustroju zmniejsz wszystkie wartości powyżej 2 o 1. Dla Republiki dodaj 1 do handlu do wszystkich pól, na których handel jest niezerowy. Kolumny Irygacja, Kopalnia i Droga pokazują przyrost Żywności, Produkcji i Handlu pozyskiwanych z danego pola, gdy osadnicy wybudują odpowiednie ulepszenie. Kolumna Obrona pokazuje o ile zwiększa się współczynnik 'obrona' atakowanej jednostki stacjonującej na danym polu. Rzeki zwiękaszają obronę o 50%, pozwalają także na szybsze poruszanie się wzdłuż nich. Pola zwiększające obronę spowalniają także wszystkie jednostki prouszające się po nich z wyjątkiem badaczy.
2