Wstp

1. Informacje oglne.

Ranking PBEM jest zabaw polegajc na grze za pomoc konta e-mail oraz forum w Civilization II. Skrt PBEM wywodzi si z jzyka Angielskiego od sw "Play by e-mail" co dosownie oznacza gr przez e-mail. Do uczestnictwa w zabawie bdziesz potrzebowa nastpujcych rzeczy:

- Dostpu do internetu, gry PBEM s odmian gier sieciowych.
- Odpowiedniej wersji gry, Civilization II Multiplayer Gold Edition v1.3 (znanej rwnie pod nazwa Ultimate Civilization II).
- Aktywnej skrzynki pocztowej, ktra zawsze posiada ~2 MB wolnego miejsca.
- Zarejestrowanego konta na forum portalu, ktre bezpatnie moesz zaoy tutaj.
- Zainstalowany program Civ2 Dyplomacy, ktry mona pobra z dziau Pliki.
- Chci do wsplnej gry z innymi graczami oraz czasu.

Jeeli nie posiadasz odpowiedniej wersji gry a chciaby wzi udzia w zabawie to moesz legalnie i bezpatnie uaktualni swoj wersje Civilization II do wymaganej wersji za pomoc patchy dostpnych w dziale Pliki.

Za wszelk cene naley unika sytuacji "zapchanej skrzynki" ktra uniemoliwi poprawne dostarczenie tury. Kady adres e-mail jest publikowany na stronie w bezpieczny sposb, jednak jeeli obawiasz sie upublicznienia swojego adresu sugeruje zaoy now skrzynk na jednym z bezpatnych serwerw i uywa jej jedynie do celw PBEM.

System gier przez e-mail ma duy plus, ktry zachca ludzi to tej formy zabawy. Jest nim oszczedno czasu (tura nie trwa duej ni 10 minut) i brak konieczno wielogodzinnego przebywania on-line. Gra jednak wymaga sumiennoci wykonywania tur oraz aktywnego uczestnictwa na forum, gdzie rozgrywa si podstawowa cz dyplomatyczna zabawy.

2. Zasady.

Jeeli jeste zdecydowany na doczenie do zabawy w tym systemie, wwczas powiniene zapozna si z zasadami panujcymi w naszych grach. Zasady opisane w tym dziale maj za zadanie wytumaczy Ci jak wyglda gra od strony technicznej oraz etycznej, zostay stworzone na potrzeby tego systemu poniewa gra nie oferuje gier przez e-mail.

Zasady z czasem ulegaj modyfikacji gdy staramy si maksymalnie uprzyjemni zabawe gracz uczestniczcym. Jeeli aktualnie niema naboru do nowych grup, skontaktuj si z organizatorem zabawy lub zadaj swoje pytanie na forum. Poniewa orginalnie gra nie oferuje tego trybu rozgrywki zasady zawarte w tym dziale s bardzo wane, wszystkie zostay wymylone i napisane przez dowiadczonych graczy.

3. Organizacja.

Jeeli zapoznae si z powyszymi informacjami na temat gry wwczas jest to odpowiedni czas aby pozna dziaanie Rankingu. Dowiesz si tutaj kwesti zwizanych z Rankingiem tj. sposb punktowania gier, iloci graczy i innych rzeczy zwizanych z aspektem Rankingu. Dzia posiada rwnie informacje na temat wszystkich graczy, ktrzy brali udzia w zabawie oraz dane statystyczne rozpocztych/zakoczonych gier.

4. Grupy.

Tutaj dowiesz si wszystko na temat grup aktualnie uczestniczcych w zabawie. Ich podzia oraz kolejno wykonywania tur. Jeeli grupa do gry uywa scenariusza rwnie dowiesz si pocztkowej sytuacji. Znajdziesz rwnie adres e-mail do graczy bawicych si z nami.

5. Liga.

Liga jest zestawieniem wszystkich gier w jedn tabele. Obecnie adna grupa nie zakoczya swojej gry wiec wszyscy egzekwo zajmuj pierwsze miejsce.

6. Zasoby.

Najnowszy dzia gdzie dowiesz si na jakich mapach bd scenariuszach mona zmaga si w Rankingu. Kada mapa jest opisana wraz z doczonym skrinem.

7. Zapisy.

Jeeli chcesz doczy do zabawy jest to miejsce dla Ciebie.

(c) Maciek "sezoN" Bednarczyk