Gra MiesicaZasady

 1. Gra Miesica to rodzaj konkursu, w ktrym uczestnicy rywalizuj na wczeniej przygotowanych mapach w trybie "Single-Player".
 2. Mapy przygotowane s dla dodatka Conquests w wesji 1.22 (odpowieni patch znajdziesz tutaj).
  1. Aby odczyta map niezbdne jest jej rozpakowanie np. WinZIP-em.
  2. Zapis po rozpakowaniu naley umieci w katalogu 'Saves', znajdujcym si w miejscu, gdzie zostaa zainstalowany dodatek i wczyta w grze.
  3. W przypadku gry w wersji polskiej, wydanej przez CDProjekt niezbdne s: patch do polskiej wersji oraz patch kompatybilnociowy
 3. Aby zgosi swj wynik do aktualnej gry naley przesa na ten adres e-mail z zaczonym zapisem na tur przed kocem gry.
  1. Koniec gry, to tura, w ktrej gracz wygrywa albo przegrywa przez: Dominacj, Podbj, Wysanie Statku Kosmicznego, Kulturowo, Dyplomatycznie albo Historiograficznie lub te przed osigniciem celu danej gry. Na przykad: jeli celem gry jest zebranie 100 jednostek wojskowych, to naley przesa zapis na tur, przed tym, jak setna jednostka zostanie wybudowana.
  2. W zwizku z powyszym zaleca si wczenie Auto-Zapisw w grze. Przy czym, jesli chcesz przysa Auto-Zapis bardzo prosz go spakowa, np. ZIP-em :) . Jeli nie wiesz, jak wczy Auto-Zapisy - poczytaj instrukcj.
 4. Przysanie poprawnego zapisu przed pnoc dnia okrelonego jako termin zgosze jest niezbdne, aby uwgldni wynik w tabelce i dosta punkty do Klasyfikacji Generalnej.
  1. W zalenoci od celu gry, ktry jest opisany na stronie jak i w archiwum z zapisem, ustalana jest kolejno graczy, przy czym im lepszy wynik, tym wysze miejsce gracza.
  2. Punkty przyznawane s graczom w zalenoci od miejsca, ktre zajli oraz od iloci zgosze innych graczy w sposb opisany w tabelce (plik XLS).
  3. Jeli gracz nie przesa zapisu w terminie moe to zrobi pniej, lecz wwczas dostanie tylko 2 punkty, pod warunkiem, e osign conajmniej redni wynik dla danej gry.
  4. Jeli gracz przyle nam map i wykorzystamy j do GOTM-a, dostanie dodatkowe 5 punktw. Oczywicie pod warunkiem, e zgosi pniej swj wynik.
 5. Kady gracz ma prawo przysa dowoln ilo zapisw, pod warunkiem, e dotr one na skrzynk przed upywem terminu zgosze. Zostanie z nich wybrany jeden - najlepszy.
  1. Gracz dostanie zwrotnego e-mail'a z wiadomoci, e zapis dotarl, tak szybko, jak to tylko moliwe.
 6. cile zabronione s wszelkie operacje na zapisach wykonywane przy pomocy programw innych ni gra Civ3 + dodatek Conquests. Nie mona zatem korzysta z edytorw zapisw, programw dziaajcych w tle i wpywajacych na zachowanie si gry w jakikolwiek sposb, itp.
  1. W przypadku stwierdzenia, e gracz oszukiwa zostaje on bezterminowo zdyskwalifikowany oraz odebrane zostaj mu wszystkie dotychczasowe punkty.
 7. Mona stosowa wszystkie "tricki", na jakie pozwala sama gra, czyli np. Ring City Placement, czy bd przy kradziey technologii.
 8. Nie mona wypowiada si na temat map i strategii gier na forum do czasu upynicia terminu zgosze.
  1. W szczeglnoci nie mona podawa daty ukoczenia wasnej gry.
  2. Jeli gracz wiadomie nie stosuje si do tego punktu, moderatorzy GOTM-a moga przyzna kar polegajc na odjciu punktw albo nie przyjciu danej gry.
 9. W przypadku jakichkolwiek innych pyta - pisz miao


Mendax
KrAsNoLooDeKk