II Antycudak CupWstp oraz regulaminII Antycudak Cup to puchar, w ktrym gracze rywalizuj ze sob nie budujc adnych wielkich cudw. Pierwsz faz turnieju jest faza grupowa, w ktrej zawodnicy s podzieleni na osiem grup po czterech zawodnikw kada (wyjtek to grupa A, w ktrej znajduje si piciu zawodnikw). Kolejne fazy turnieju rozgrywane s systemem pucharowym. Jest to ju druga edycja tego pucharu, w pierwszej zwycizc zosta szachoboks.

Wymagania
Do udziau w turnieju moe przystpi kady zarejestrowany uytkownik serwisu civ.org.pl. S jedynie 2 warunki:
- musi posiada gr Civilization V z najnowsz dostpn aktualizacj (do pobrania przez Steam)
- musi mie moliwo rozegrania gry przez Internet
Nie ma limitu zgosze. Udzia w rozgrywkach moe wzi kady, kto zgosi si przed upyniciem terminu.

Terminarz
1. Zgoszenia do turnieju przyjmujemy do koca 11.12 w tym wtku.
2. 12.12 nastpi ogoszenie penego terminarzu zawodw, losowanie grup oraz oficjalne rozpoczcie turnieju.

Zasady oglne
1. Rozgrywki w I fazie bd odbywa si systemem ligowym, w kolejnych fazach systemem pucharowym.
2. Zawodnicy zostan rozlosowani do grup z jednej puli - nie bd tworzone oddzielne koszyki z graczami rozstawionymi.
3. Faza pucharowa odbywa si wedug sztywnego "drzewka". Pary bd rozstawiane wedug zajtego miejsca w parze
grupowej. Nastpnym przeciwnikiem zwycizcy bdzie zwycizca pojedynku z "gazi" obok.
4. Do fazy pucharowej awansuj dwaj zawodnicy z kadej z grup.
5. Drabinka bdzie ustawiona w taki sposb, by osoby z tej samej grupy ligowej w fazie pucharowej mogy si spotka dopiero w finale.
6. Na rozegranie pojedynku zawodnicy maj 1 tydzie. W zwizku z tym faza ligowa trwa 3 tygodnie. W przypadku niedokoczenia gry zawodnicy przesyaj do prowadzcego rozgrywki plik, na podstawie ktrego dwuosobowa komisja rozstrzygnie na podstawie:
a) w pierwszej kolejnoci bdzie brana pod uwag przewaga militarna
b) w razie zrwnowaonej sytuacji militarnej brana bdzie pod uwag sytuacja punktowa
7. W przypadku nierozpoczcia gry w przecigu tygodnia zwycia zawodnik, ktremu nie mona przypisa winy za zaistnia sytuacj. W tym celu naley zgasza na forum gotowo do gry w momencie, gdy nasz rywal nie podejmuje wyzwania (niezalenie od przyczyn).
8. W przypadku nierozpoczcia gry w przecigu tygodnia z winy obu zawodnikw, lub przy braku winy obu zawodnikw - nastpuje obustronny walkower skutkujcy obustronn dyskwalifikacj.
9. W razie wyjcia patch'a zawody nie s przerywane - aktualizujemy gr i bawimy si dalej.
10. W przypadku gdy midzy pozycjami startowymi graczy jest mniej ni 10 heksw naley zrestartowa map, chyba e obaj gracze zgodnie postanowi inaczej. W przypadku restartu nacje naley ustawi na losowe.
11. Kada prba oszustwa lub nieprzestrzegania regulaminu zakoczy si bezwzgldn dyskwalifikacj.
12. Kwestie sporne rozstrzyga prowadzcy turniej. Od kadej decyzji zawodnikom przysuguje odwoanie, ktre zostanie rozpatrzone w trybie pilnym przez dwuosobowa komisj z wyczeniem prowadzcego.
13. Zastrzegamy w wyjtkowych przypadkach moliwo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Ustawienia gry
1. Czajmen_Mirror_Pangea
2. Nacje - random
3. Wyczone zwycistwo dyplomatyczne, wszystkie pozostae wczone
4. Barbarzycy - wczeni
5. Staroytne ruiny - wyczone
6. Brak AI (graczy komputerowych)
7. Brak CS (City-States)
8. Bez odkadania polityk i awansw
9. Zakaz budowania wielkich cudw
10. Jeeli gracze nie postanowi inaczej, gospodarz powinien ustawi nastpujce ustawienia gry (go moe je sprawdzi w "wykrzyknikach" po prawej stronie ekranu w pierwszej turze gry):
Rozgrywka
1. Gr hostuje zawodnik wylosowany jako pierwszy (gospodarz).
2. Gra odbywa si w trybie naprzemiennym (obowizuje dentelmeska umowa o nie wykonywaniu ruchw rwnoczenie).
3. Jako pierwszy tur wykonuje go gry.
4. Od samych zawodnikw zaley czy gra zostanie rozegrana jedn ciga rozgrywk, czy te na raty. Musi jednak zosta rozstrzygnita przed upyniciem terminu. W innym przypadku - patrz dzia Zasady oglne.
5. Wynik zgasza na forum zawodnik, ktry gr przegra.

Nagrody
Dla 3 najlepszych zawodnikw przewidziane s nagrody rzeczowe w postaci gier. Zawodnik, ktry zaj pierwsze miejsce wybiera gr z puli jako pierwszy. Drugi w kolejnoci zawodnik wybiera z puli pozostaych gier. Trzeciemu zawodnikowi przypada ostatnia gra z puli. Do wyboru s nastpujce tytuy:
1) Twierdza 3
2) Civilization IV
3) Civilization IV: Colonization
Fundatorem powyszych nagrd w naszej zabawie jest wyczny dystrybutor gry Civilization V w Polsce - firma Cenega Poland.

Dodatkowo wariantem nagrody dla zwycizcy jest 3-dniowa, w peni opacona wycieczka do Irlandii z organizatorami i zwycizc Ligi. Warunkiem jest to, by zwycizca by osob penoletni. Ma wtedy wybr - albo gra, albo wycieczka. Jeeli wybierze wycieczk, gra pozostaje w puli, a do nagrodzonych zawodnikw doczy zawodnik z czwartego miejsca. Jeeli zwycizca wybierze gr, lub bdzie osob niepenoletni - wycieczka przechodzi na poczet nagrd nastpnego turnieju indywidualnego.Krasny
Heniu