I Random Cup civ.org.pl
Wymagania
Do udziau w turnieju moe przystpi kady zarejestrowany uytkownik serwisu civ.org.pl. S jedynie 2 warunki:
- musi posiada gr Civilization V z najnowsz dostpn aktualizacj (do pobrania przez Steam)
- musi mie moliwo rozegrania gry przez Internet
Nie ma limitu zgosze. Udzia w rozgrywkach moe wzi kady, kto zgosi si przed upyniciem terminu.


Terminarz

1. Zapisy do turnieju skoczyy si 12 czerwca 2011r..
2. Ogoszenie systemu rozgrywek, penego terminarzu, losowanie par I rundy oraz oficjalne rozpoczcie turnieju nastpio 13 czerwca 2011r..


Zasady oglne

1. Rozgrywki bd odbywa si systemem pucharowym.
2. Zawodnicy bd rozstawieni wedug sztywnego "drzewka", ktre bdzie wielokrotnoci liczby 2. Pary bd losowane wycznie przed turniejem. Nastpnym przeciwnikiem zwycizcy bdzie zwycizca pojedynku z "gazi" obok.
3. Pene rozmieszczenie zawodnikw na "drzewku" bdzie oglnie dostpne zaraz po losowaniu.
4. Po zamkniciu zgosze do turnieju, a przed losowaniem, zawodnicy zostan rozstawieni wedug pozycji w Rankingu z chwili zamknicia zapisw.
5. Przed losowaniem zawodnicy zostan rozdzieleni na 2 koszyki. W przypadku niewystarczajcej liczby zawodnikw "wolny los" przypada zawodnikom najwyej rozstawionym.
6. Czterech najwyej rozstawionych zawodnikw zostanie rozmieszczonych na drzewku bez losowania w taki sposb, by ich potencjalne pojedynki odbyy si w jak najdalszej fazie turnieju.
7. Na rozegranie pojedynku zawodnicy maj 1 tydzie. W przypadku niedokoczenia gry zawodnicy przesyaj do prowadzcego rozgrywki plik, na podstawie ktrego dwuosobowa komisja rozstrzygnie na podstawie:
a) w pierwszej kolejnoci bdzie brana pod uwag przewaga militarna
b) w razie zrwnowaonej sytuacji militarnej brana bdzie pod uwag sytuacja punktowa
8. W przypadku nierozpoczcia gry w przecigu tygodnia zwycia zawodnik, ktremu nie mona przypisa winy za zaistnia sytuacj. W tym celu naley zgasza na forum gotowo do gry w momencie, gdy nasz rywal nie podejmuje wyzwania (niezalenie od przyczyn).
9. W przypadku nierozpoczcia gry w przecigu tygodnia z winy obu zawodnikw, lub przy braku winy obu zawodnikw - nastpuje obustronny walkower skutkujcy obustronn dyskwalifikacj.
10. W razie wyjcia patch'a zawody nie s przerywane - aktualizujemy gr i bawimy si dalej.
11. Kada prba oszustwa lub nieprzestrzegania regulaminu zakoczy si bezwzgldn dyskwalifikacj.
12. Kwestie sporne rozstrzyga prowadzcy turniej. Od kadej decyzji zawodnikom przysuguje odwoanie, ktre zostanie rozpatrzone w trybie pilnym przez dwuosobowa komisj z wyczeniem prowadzcego.
13. Zastrzegamy w wyjtkowych przypadkach moliwo wprowadzenia zmian w regulaminie.


Ustawienia gry

1. Mapa random przygotowana przez czajmena DO POBRANIA TUTAJ!
2. Nacje random (nacje DLC wczone)
3. Wszystkie rodzaje zwycistwa wczone
4. Wiek wiata, temperatura, klimat, poziom morza, surowce - random
5. Barbarzycy - wczeni
6. Staroytne ruiny - wczone
7. Brak AI (graczy komputerowych)
8. Brak CS (City-States)
9. Bez odkadania polityk i awansw
10. Wczony start z losowym rozmieszczeniem


Rozgrywka

1. Gr hostuje zawodnik wylosowany jako pierwszy (gospodarz).
2. Gra odbywa si w trybie naprzemiennym (obowizuje dentelmeska umowa o nie wykonywaniu ruchw rwnoczenie).
3. Jako pierwszy tur wykonuje go gry.
4. Od samych zawodnikw zaley czy gra zostanie rozegrana jedn ciga rozgrywk, czy te na raty. Musi jednak zosta rozstrzygnita przed upyniciem terminu. W innym przypadku - patrz dzia Zasady oglne.
5. Wynik zgasza na forum zawodnik, ktry gr przegra.


Nagrody

Dla 4 najlepszych zawodnikw przewidziane s nagrody rzeczowe w postaci gier. Zawodnik, ktry zaj pierwsze miejsce wybiera gr z puli jako pierwszy. Drugi w kolejnoci zawodnik wybiera z puli pozostaych gier. I tak a do wyczerpania puli. Do wyboru s nastpujce tytuy:
1) NBA 2k11
2) Risen
3) Mafia
4) 4) Battlestations: Pacific


Fundatorem nagrd w naszej zabawie jest wyczny dystrybutor gry Civilization V w Polsce - firma Cenega Poland.Krasny