Freeciv dla Windows

Na tej stronie powinno znajdowa si wszystko co powiniene wiedzie aby uruchomi Freeciv pod Windowsem. Daj zna Toddowi Goodmanowi jeli cokolwiek jest niejasne lub bdne.

Uwaga: Jeli szukasz najprostszej drogi aby uruchomi Freeciv pod windowsem zajrzyj tutaj.

 1. Chc uruchomi Freeciv pod windows TERAZ i nie chc czyta tego caego FAQu bo jest zbyt zakrcony. Co powinienem zrobi?

  Istnieje kilka moliwoci uruchomienia Freeciv pod Windows. Jak zazwyczaj w yciu wiele moliwoci prowadzi do chaosu.

  Jeli chcesz najprostsz moliw metod proponuj uycie stworzonej przez Andreasa Kemnade'a natywnego windowsowego portu (Freeciv wersja 1.14.0). Jeli nie rozumiesz czym jest port lub natywny port, nie przejmuj si tym, po prostu cignij to. Nastpne pytanie dostarczy Ci informacji o tym, jak to zainstalowa.

 2. Zdobywanie natywnej windowsowej wersji Freeciv

  Natywna windowsowa wersja Freeciv jest przygotowana w postaci automagicznego instalatora (.ZIP jest oczywicie dostpny. Jeli jeste nim zainsteresowany zajrzyj do sekcji download na www.freeciv.org. Oto kolejne kroki, ktre powiniene wykona aby pobra, rozpakowa i uruchomi natywn windowsow wersj Freeciv:

  • Pobierz jeden z plikw .EXE. Dostpne s dwa pliki .EXE - z dwikami lub bez.

   Plik z dwikami jest dostpny tutaj (5,415,774 bajtw). Zapisz go w jakim katalogu i zapamitaj gdzie to zrobie (na przykad, C:\WINDOWS\TEMP)

   Plik bez wsparcia dla muzyki jest tutaj (4,196,090 bajtw). Zapisz go w jakim katalogu i zapamitaj gdzie to zrobie. (na przykad, C:\WINDOWS\TEMP)

  • Rozpakuj plik poprzez uruchomienie go (np: podwjne kliknicie w Eksploratorze Windows)
  • Przeczytaj i zaakceptuj licencj GPL (oczywicie jeli akceptujesz j i chcesz zainstalowa Freeciv).
  • Wska katalog w ktrym ma zosta zainstalowana gra. Jeli instalowae ju wczeniej Freeciv uywaj automagicznego instalatora domylnie zostanie wybrana cieka, do ktrej instalowae Freeciv poprzednio. W innym przypadku domylnie wybrana bdzie cieka %SYSTEMROOT%\Program Files\Freeciv-1.14.0 (np: C:\Program Files\Freeciv-1.14.0.)
  • Wska jakiej grupy powinna uywac gra. Tak samo jak w przypadku katalogu jeli uywae ju autoinstalatora domylnie wybrana bdzie grupa, ktr wybrae poprzednio. W innym przypadku wybrana bdzie grupa Freeciv

  Gotowe! Pobrae i zainstalowae Freeciv pod Windowsem.

 3. Nie ma mowy, nie bd uruchamia adnych plikw z sieci.

  Mimo i osoba tworzca windowsowy autoinstalator jest zaufanym czonkiem spoecznoci Freeciv, ktry uywa darmowego instalatora i skryptw, ktre kady moe sprawdzi, a inni sprawdzili ju skanerami antywirusowymi zarwno instalator, jak i rozpakowane pliki dostpny jest plik .ZIP z windowsow wersj Freeciv

  Znajduje si on tutaj.

  Rozpakuj go do wybranego przez siebie katalogu (upewnij si e kazae zachowa struktur katalogw). Dziki temu powstanie katalog FREECIV-1.14.0 zawierajcy gr.

 4. Dobra, cignem to i zainstalowaem. Jak to uruchomi?

  Jeli uye automatycznego instalatora stworzona zostaa wybrana przez ciebie grupa(np: Freeciv-1.14.0.) Teraz po prostu kliknij na Start->Programy->Freeciv-1.14.0->Freeciv

  Gotowe! Gra powinna si uruchomi.

 5. Nie uyem automagicznego instalatora. Jak mam to uruchomi?

  Jeli zainstalowae Freeciv z pliku .ZIP przejd w Eksploratorze Windows do katalogu w ktrym rozpakowae tego .ZIPa (C:\FREECIV-1.14.0 w moim przypadku). Eksplorator windows jest zazwyczaj w Start->Programy->Akcesoria Nastpnie podwjnie kliknij na civclient.exe.

 6. Wystartowaem klienta, ale nie wiem co dalej.

  Oto kilka krokw, ktre powinny nauczy ci uywa Freeciv.

  1. Klient Freeciv uruchomi swoje okienko i po sekundzie pojawi si take okienko Start a game
  2. Jeli chcesz gra przeciwko innym isotot ludzkim (myl, e oni s jednak ludmi :-) kliknij na przycisk Przycz si do gry w okienku Nowa gra. Nastpnie wpisz adres IP serwera lub kliknij na zakadk Metaserwer aby zagra na serwerze freeciv.org. Nastpnie zaznacz jak gr i kliknij na przycisk Pocz. (Konieczne moe by uprzednie kliknicie na przycisk Odwierz aby pobra list dostpnych serwerw i ich aktualny stan).
  3. Jeli chcesz zagra na swojej lokalnej maszynie przeciwko SI (wszyscy inni gracze s sterowani przez komputer) kliknij na przycisk Nowa gra.
  4. Nastpnie wybierz poziom trudnoci i cakowit liczb graczy (cznie z tob, wic jeli chcesz gra przeciwko 4 gracz, wybierz 5). Moesz te zmieni tutaj swoje imie.
  5. Okienko, ktre si pojawi pozwoli ci wybra nacj, imie jej przywdcy, pe oraz styl miast.

  To wszystko! Baw si dobrze!

 7. Jak mog zapisa i wczytywa gr?

  Moesz zapisa gr poprzez kliknicie na przycisku Zapisz gr w prawej, dolnej czci okienka klienta.

  Aby wczyta gr kliknij na przycisk Wczytaj gr (Nazwa pliku do ktrego zapisae gr bdzie miaa kocwk .gz.)

 8. Jak mog uywa innych tilesetw?

  Pierwsz rzecz ktr musisz zrobi jest pobranie odpowiedniego tilesetu z http://www.freeciv.org/download.phtml#tilesets. Upewnij si e pobrae wersj *-png.tar.gz (musisz pj po linku dir dla tilesetu ktrym jeste zainteresowany aby znale plik *-png.tar.gz.)

  Nastpnie musisz rozpakowa tileset do podkatalogu DATA w katalogu gwnym Freeciv (wic jeli zainstalowae Freeciv pod ciek C:\FREECIV-1.14.0, powiniene 'powiedzie' WinZipowi aby rozpakowa tileset do C:\FREECIV-1.14.0\DATA.) Upewnij si, e kazae swojemu programowi do rozpakowywania rozpakowa take podkatalogi.

  Kiedy ju to zrobisz moesz ju uy nowego tilesetu (w kocu!). Musisz tylko poda klientowi parametr podczas startu. Najprostszym sposobem aby to zrobi jest uruchomienie wiersza polece (Start->Programy->Akcesoria->Wiersz polece. Czasem jest on zwany 'Tryb MS-DOS'). Przejd do katalogu z Freeciv (np: CD C:\FREECIV1-14.0 i wystartuj klienta z parametrem -tiles tilesetname. Np: CIVCLIENT -tiles ft.

 9. Czemu dla kadego tilesetu istniej dwa pliki: *-png.tar.gz i *.tar.gz?
  Od wersji 1.14 pliki *.png s te uywane przez Unixowe klienty. Dlatego poniszy punkt traci troch na aktualnoci (przy. tum.)

  Format graficzny uywany przez Freeciv pod UNIXami (.xpm) rni si od tego z wersji windowsowej (.png).

  Pliki *.tar.gz zawieraj pliki .xpm, a *-png.tar.gz zawieraj pliki .png.

  Jeli uywasz windowsowego klienta ZAWSZE uywaj tilesetw *-png.tar.gz..

  Niektre tilesety maj zarwno pliki .png jak i .xpm w jednym archiwum.

  Freeciv w przyszych wersjach bdzie uywa tylko plikw .png.

 10. Dobra, ale ja chc uzywa tilesetu ktrego nie ma na www.freeciv.org (lub nie ma dla niego *-png.tar.gz).

  Przede wszystkim jeli na www.freeciv.org znajduje si tileset dla ktrego nie ma pliku nazwa_tilesetu-png.tar.gz (i wewntrz archiwum nie ma plikw .xpm i .png) poinformuj o tym webmasterw (oczywicie po angielsku, przyp.tum.)

  Nastpnie musisz przekonwertowa wszystkie pliki .xpm z katalogu, do ktrego zainstalowae tileset do formatu .png. Jeli nie masz narzdzia ktre zrobi to za ciebie automatycznie polecam Ci program o nazwie ImageMagick, ktry moe by pobrany z http://www.imagemagick.org.

  Kiedy ju cigniesz i zainstalujesz ImageMagick'a przejd do katalogu z tilesetem (np: C:\FREECIV-1.14.0\DATA\FT jeli zainstalowae tileset ft tutaj.)

  Teraz musisz uruchomi program CONVERT.EXE z cieki, pod ktr zainstalowae ImageMagick'a (w moim przypadku jest to C:\PROGRA~1\ImageMagick-5.4.8-Q16) aby przekonwertowa pliki .xpm do formatu .png.

  Ja na przykad uywam takich komend.
  C:\PROGRA~1\ImageMagick-5.4.8-Q16\CONVERT chiefs.xpm chiefs.png
  C:\PROGRA~1\ImageMagick-5.4.8-Q16\CONVERT cities.xpm cities.png
  (i tak dalej dla wszystkich plikw .xpm)

 11. Jak mog uywa innych zestaww zasad?

  Inny zestaw zasad (ang. ruleset) moe by uyty poprzez pobranie i rozpakowanie go do podkatalogu data w drzewie katalogw Freeciv (np: C:\FREECIV-1.14.0\DATA). W ten sposb powinien zosta stworzony podkatalog o nazwie identycznej z nazw rulesetu (np: ancients)

  Obecnie, aby uywa nowego zestawu zasad, musisz stworzy plik w podkatalogu SHARE (np: C:\FREECIV-1.14.0\SHARE) o nazwie identycznej z nazw katalogu z rulesetem (np: ancients.) Moesz to zrobi uywajc NOTEPAD.EXE (lub dowolnego innego edytora, lub nawet COPY CON: ANCIENTS i ^Z. Zawarto tego pliku nie ma znaczenia.

  Nastpnie musisz powiedzie serwerowi, e ma uywa teg rulesetu. Aby to zrobi wpisz /rulesetdir katalog rulesetu w lini rozmw w oknie klienta przed wciniciem przycisku startujcego gr.

 12. Jak mog przekonwertowa tileset na LINUKSOWEJ maszynie tak, aby dziaa pod windowsem?

  Andreas Kemnade opisa nastpujc metod, ktrej uywa do takiej konwersji:

   for name in *.xpm ; do convert $name $(echo $name | sed 's|xpm$|png|') ; done ;
  
   a nastpnie
   file *.png
   i szukaem plikw, ktre nie s plikami RGBA
   Otworzyem te pliki, ktre nie przekonwertoway si poprawnie w gimpie i zapisaem je jako pliki .png
   Nastpnie ponownie file *.png
   I w kocu
  
   for name in *.png ; do mv $name $name.bak ; pngquant 256 <$name.bak >$name ;
   +done
  
   I wreszcie obejrzaem je (w Freeciv). Oczyszczenie:
   rm *.xpm 
   rm *.bak
   I stworzyem archiwum.
   

 13. Wicej informacji o natywnej windowsowej wersji Freeciv Andreasa Kemnadesa.

  Andreas Kemnade spaczowa Freeciv tak, aby budowao si pod Cygwinowym kompilatorem opcj -mno-cygwin ktra produkuje pliki wykonywalne uywajce bibliotek Microsoftu, a nie Cygwina) i uy natywnego, Windowsowego systemu wywietlania (nie potrzeba X serwera!).

  Jego poprawka dla Freeciv w wersji 1.12 jest dostpna tutaj: freeciv-1.12.0-gtk-win-1.diff.gz (< 38248 bajtw).

  Zajrzyj take na http://www.informatik.uni-bremen.de/~akemnade/civhome.html, i jego ostatni informacj datowan na 21 Marca.

 14. Jak mog uruchamia Freeciv pod windowsem?

  Freeciv zostao napisane pod UNIXy i X Window System. Jest cakowicie przenone midzy wszystkimi wersjami UNIXw. Jedn z opcji jest zainstalowanie na twoim PC UNIXa (np: Linuksa) i uycia go do gry.

  Jednake Freeciv dziaa take na innych platformach jak np: Amiga czy OS/2. Jest te kilka sposobw aby uruchomi Freeciv pod MS Windows 95/98/NT:

  Uruchom wersj skompilowan bez Cygwina (ale z GTK).
  Andreas Kemnade przygotowa Freeciv do tego (patrz niej);
  Uruchom klienta na *NIX'sie pracujc pod MS Windows.
  wymaga to dostpu do serwera unixowego z zainstalowanym Freeciv i:
  • X serwera dla MS Windows (patrz niej), luban X Server for MS Windows (patrz niej), lub
  • VNC, z vncserver na serwerze unixowym i klienta VNC na maszynie z Windowsem.
  Uruchom wersj skompilowan przy uyciu Cygwin Unix tools dla MS Windows:
  wymaga to Freeciv (w wersji 1.8.0 lub nowszej), aktualniej wersji GTK (przynajmniej 1.2.3), kilku innych wymaganych bibliotek oraz X serwera. Anders Bruun Olsen przygotowa dwa rne pliki .ZIP t metod. Jeden z nich jest zoptymalizowany dla procesorw .586, a drugi dla i686.

  Pena lista platform obsugiwanych przez Freeciv znajduje si w dokumentach wymagania (requirements) i pliki (download).

  Zanim zaczniesz narzeka na to, e gra nie chce si zainstalowa i uruchomi w znany tobie sposb wiedz, e zauwaylimy siln korelacj midzy obraliwym i nieprzyzwoitym jzykiem i uywaniem plaformy MS Windows. Postaraj si by wyjtkiem. Wyrniasz si z tumu ochotnikw, a wikszo z nas nie jest zainteresowana platrofm MS Windows.

  To nie znaczy e powiniene ba si napisa do Todd'a Goodman'a lub pakujcego jeli masz problem z instalacj lub graniem w Freeciv pod Windowsem. Jeli jeste kulturalny otrzymasz kulturaln odpowied. Pamitaj, e nie piszesz do jakiej wielkiej komercyjnej firmy. Jestemy graczami, ktrzy dobrowolnie pomagaj innym.

 15. To zbyt namieszane! Ja chc tylko pogra! Jak to zrobi najprociej?

  Zdaniem Todd'a, najprostszym i najlepszym sposobem na granie pod MS Windows jest uycie .ZIPw Andreas'a Kemnade'a

  Instrukcja instalacji znajduje si poniej.

 16. Wersja Andersa Bruuna Olsena pod Cygwin/X Window Version

  Tutaj znajduje si plik .ZIP z Freeciv w wersji 1.12.0 zoptymalizowan pod i586. freeciv-windows-1.12.0-i586.zip (3139673 bajty). A tutaj znajduje si plik .ZIP z Freeciv w wersji 1.20.0 zoptymalizowan pod i686. freeciv-windows-1.12.0-i686.zip (3139021 bajtw).

  Anders napisa HOWTO aby pomc tobie uruchomi Freeciv pod MS Windows z Cygwinem i X serwerem. Wersja tekstowa tego HOWTO znajduje si tutaj, a take w kadym wyej wymienionym pliku .ZIP.

  Wersja HTML jest dostpna tutaj.

  Paczki byy zbudowane uywajc Cygwin'a aby zapewni POSIX'ow warstw dla Windows'a i umoliwi uycia GCC jako kompilatora.

  rda Freeciv uyte do zbudowania tych paczek zostay pobrane bezporednio z CVS'a, jednake aby dostosowa si do wymaga GPL'a s take dostpne tutaj( csrc-*.tar.bz2 jako pliki .tar.bz2.

  Moesz pobra rdo Cygwin'owego DLL'a (cygwin1.dll) ktry jest dystrybuowany jako cygwin-src-*.tar.bz2.

  Jednake silnie zalecane jest pobranie rde bezporednio z Cygwin'a! Powysze rda s udostpniane aby dostosowa si do licencji GPL. Nie bdzie adnego przy budowaniu.

  Zauwa e ta wersja Freeciv wymaga X serwera. Poniej znajudje si lista dostpnych X serwerw. HOWTO wyjania jak pobra Cygwin/XFree86.

  Wszelkie pytania/komentarze/sugestie dotyczce tej wersji wylij do Todd'a Goodman'a.

 17. Czym jest X serwer?

  Wikszo systemw operacyjnych dostarcza API (Applications Programming Interface) ktre z kolei dostarcza nam mechanizm dziki ktremu program moe wywietli grafik.

  Na systemach UNIXowych jest to zazwyczaj robione przez X Window System. Dziki niemu program-klient moe odwoa si do X serwera (nie koniecznie na tej samej fizycznej maszynie) ktry konwertuje wywoania programu na instrukcje karty graficznej (lub jej sterownika).

  Na systemach Windows'owych moe by to zrobione przez natywne Windows API lub przez przeportowany pod MS Windows X serwer.

 18. Dlaczego potrzebuj X serwera?

  Freeciv pierwotnie zostao napisane pod systemy UNIXowe uywajc odwoa X Window System (poprzez biblioteki XAW lub GTK) aby wywietli grafik.

  Wersja zrobiona przez Anders'a Bruun'a Olsen'a jest prostym portem UNIXowego kodu pod Windows. Nie musia on nic zmienia w kodzie rdowym, poniewa uy Cygwin'a aby dostarczy Freeciv POSIX'ow warstw (tumaczc wywoania niektrych funkcji w kodzie) i standardowe biblioteki X'w.

  Dlatego ta wersja Freeciv dziaajcego wymaga X serwera.

  Andreas Kemnade zrobi atk (na rda w wersji 1.12.0) ktry pozwala na uycie wersji GTK pod Windows API. To nie wymaga X sewera.

  Todd prbowa to zrobi, ale nie by w stanie zbudowa wszystkiego uywajc tylko darmowych kompilatorw (mimo, i Andreas donis, e to swojej wersji uy tylko darmowych kompilatorw).

 19. Skd mog pobra X serwer?

  Todd Goodman uywa komercyjnej paczki z X serwerem o nazwie Exceed z Hummingbird. Informacje s dostpne tutaj.

  Jiri Zelinka donis, e wersja demonstracyjna Netmagane server jest dostpna tutaj. Donis take, e pole z numerem seryjnym moe i kodem moe by wypenione przy uyciu tej strony, ale on tego nie potrzebowa.

  Starnet to kolejny X serwer na ktrym dziaa Freeciv i ktrego wersja demonstracyjna jest dostpna za darmo (dziaa 2 godziny po czym musi by zrestartowany).

  WinaXe to kolejny komercyjny serwer. Z E-mailu od firmy dowiedziaem si, e zmienili nazw z X-WinPro.

  MI/X, darmowy serwer nie dziaa dobrze z Freeciv. Zawiera on star wersj X'w (X11R5) i Freeciv zwraca nastpujcy bd:

  
  
      X Error: BadLength
      Request Major code 72 ()
      Error Serial #131
      Current Serial #134
  

  Dwie listy X serwerw pod MS Windows s dostpne tutaj:

  VNC serwer dla UNIXw (ktre zawieraj X API) zosta przeportowany pod Cygwin'a Dziki temu moesz uruchomi X serwer VNC i Windowsowego klienta VNC.

  Todd zrobi to, ale napotka kilka problemw (zawieszanie si serwera).

  The Projekt Cygwin/XFree86 jest cay czas udoskonalanym portem XFree86 pod Cygwin/Windows. Obecna wersja jest ju bardzo dopracowana. Moesz j zainstalowa poprzez standardowy Setup Cygwina - po prostu wejd na cygwin.com/xfree i kliknij na "Install Cygwin/XFree86" aby j pobra. Drew Stile twierdzi, e jest to jeden z najdokadniejszych i najbardziej aktualnych portw X serwera pod Windows.

 20. Jak mog gra?

  1. Wystartuj X serwer jeli uywasz wersji, ktra go wymaga.
  2. Jeli zamierzasz gra przeciwko AI lub zamierzasz hostowa gr musisz wystartowa serwer. Wybierz Civserver z menu Start->Programy->Freeciv. Wybierz 'do not announce game on metaserver' (ang: nie ogaszaj gry na metaserwerze) jeli nie chcesz aby ta gra znajdowaa si na licie gier metaserwera Freeciv (aby ludzie ktrych nie znasz mogli si przyczy i gra). W innym przypadku wybierz po prostu Civserver.
  3. Jeli wystartowae serwer, zadecyduj ilu w sumie graczy (SI i ludzi) chcesz. Nastpnie wpisz w oknie serwera 'set aifill= liczba. Na przykad, jeli chcesz zagra z czterema graczami SI ustaw aifill na 5 (ty + 4 SI).
  4. Wystartuj Civclient'a z Start->Programy->Freeciv.
  5. Jeli to ty uruchomie serwer przywr jego okno i wpisz 'start' kiedy wszyscy gracze ju si pocz (jeli grasz tylko przeciwko SI zrb to zaraz po uruchomieniu klienta).
  6. Teraz wr do klienta, wybierz nacj i imi i zacznij gra!
  7. Aby zapisa gr wr do okna serwera i wpisz "save nazwa_pliku".

 21. To nie dziaa!

  Jeli dostajesz komunikat "cannot open display :0" oznacza to, e klient nie moe dogada si z X serwerem dziaajcym na maszynie lub serwer nie pozawala klientowi wywietli si na standardowym display'u.

  Na pocztku upewnij si e X serwer aktualnie dziaa. Serwer tworzy display'a (lub Screen czyli ekran) numer 0. Pliki batchowe z menu Freeciv zawieraj lini 'SET DISPLAY=:0'. Linia ta mwi klientowi, e ma si poczy z display'em numer 0 na lokalnej maszynie. Jeli twj X serwer ustawia inny numer display'a (np: 1) musisz zmieni t lini w pliku batchowym klienta.

  Jeli otrzymujesz komunikat "Your getpwuid() call failed, please report" moesz spokojnie go zingorowa. Pod Cygwin'em to polecenie nie robi nic i zwraca bd. Nie jest to potrzebne pod Windowsem.

  Moesz zignorowa wszystkie komunikaty w stylu: "1: Could not open path/.civclientrc".