FreeCiv Loga FreeCivPL I Polska Gra Sieciowa SDLowy klient

Ekran startowy
Okienko logowania
Screen z gry
Główne okno...
Raport naukowy
Okienko wyboru...
Raport ekonomiczny
Okno miasta
Lista prac
Raport jednostek