FreeCiv Loga FreeCivPL I Polska Gra Sieciowa SDLowy klient

Okno startowe
okno logowania
Wybierz swoj±...
Główne okno Freeciv
Wewn±trz...
Okno pomocy
Kolejny zrzut...
Agent kontroli miast
Główne okno...
Raport demograficzny
Gra w zaawansowanym...